achtergrondgordijn

Rederijkerskamer De Hoek van Zevenwouden

Al meer dan 150 jaar, opgericht in de winter van 1867, is Rederijkerskamer ‘De Hoek van Zevenwouden’ één van de oudste toneelverenigingen van Friesland. 

'De Hoek', zoals wij in de volksmond heten, is een zeer actieve toneelvereniging die niet meer weg te denken is uit het dorpsleven van Oldeberkoop. 

Bij de oprichting waren er twaalf spelende leden, wij zijn trots dat 'De Hoek' nog steeds groeit qua ledenaantal. Bijzonder om te ervaren dat elke leeftijdscategorie zich thuis voelt bij 'De Hoek'. 
Foto bestuur